۱۴ قانون لباس پوشیدن که یک بار برای همیشه باید بدانید

لباس پوشیدن، قوانین خاص خود را دارد. برای اینکه ظاهری مرتبتر داشته باشید و شیک و خوشلباس به نظر برسید، باید قوانین لباس پوشیدن را بدانید. پوشیدن لباسهای مرتب و مطابق با اصول، یکی از عواملی است که بر اعتماد به نفس شما تاثیرگذار است.

همهی لباسها برای همه موقعیتها مناسب نیستند. هنگام انتخاب لباس، باید موقعیت را در نظر بگیرید. این مورد، یکی از اصول اولیه انتخاب لباس است. غیر از این مورد، برای پوشیدن لباسهای مختلف نیز قواعدی وجود دارد که معمولا نمیدانیم. حتی ست کردن لباسها و اکسسوریها قواعدی دارد که معمولا به دلیل بیاطلاعی، از آنها چشمپوشی میکنیم.

اگر قرار است برای اولین ملاقات به دیدار کسی بروید، اگر قرار کاری بسیار مهمی دارید، اگر به یک مهمانی مجلل دعوت شدهاید، باید بیش از هر وقت دیگری، به لباس خود اهمیت بدهید.

این ۱۴ قانون لباس پوشیدن را یک بار برای همیشه به خاطر بسپارید. تا در همه شرایط، خوشلباس و مرتب به نظر برسید.

۱. یکی از نکاتی که معمولا آقایان پشت گوش میاندازند، بستن دکمه وسط کت است. دکمهی وسط کت همیشه باید بسته باشد. دکمهی پایین را هرگز نباید ببندید. بستن بالاترین دکمه، اختیاری است. با توجه به موقعیت ایستادن و نشستن، میتوانید ببندید یا باز بگذارید.

۲. وقتی پیراهن یا بلوز دکمهدار میپوشید، بیشتر از دو دکمه از بالای آن را نباید باز بگذارید.

۳. به ست کردن اکسسوریها دقت کنید. مثلا گوشواره ست شده با دستبند یا دستبند ست شده با انگشتر استفاده کنید. استفاده از ۳ یا ۴ زیورآلات ست، ظاهر جالبی ندارد و زیادهروی به نظر میرسد.

۴. انتهای کراوات باید به کمربند برسد و کمی از آن عبور کند و تا وسط کمربند ادامه پیدا کند. بستن کراوات به نحوی که باعث شود انتهای آن بالاتر از کمربند یا پایینتر از خط پایین کمربند بایستد، صحیح نیست.

۵. یا دامن کوتاه بپوشید یا لباسهای یقه باز. دامن کوتاه و لباس یقهباز، همزمان با هم، جالب به نظر نمیرسد.

۶. اگر پیراهن را بدون کت میپوشید، نیازی به کراوات ندارید.

۷. پیراهنهایی که در مکانهای رسمی و محل کار میپوشید، نباید یقههای باز داشته باشند. پوشیدن یقههایی که انتهای آنها بیشتر از ده سانت تا سرشانه فاصله دارد، در محیطهای عمومی و رسمی، اشتباه است.

۸. اگر پیراهن خود را داخل شلوار میزنید، حتما باید از کمربند استفاده کنید.

۹. اگر ژاکت و شلوار جین میپوشید، بین شلوار و ژاکت، نباید پوست بدنتان پیدا باشد. اگر ژاکتتان کوتاه است، زیر آن تاپ بپوشید.

۱۰. کمربند و کفشهای شما باید همرنگ باشند.

۱۱. هر تگ و علامت قابل دیدن روی لباس، باید قبل از پوشیدن جدا شود. حتی تگهایی که به لباس دوخته شده است.

۱۲. لباسهایی با طرحهای شلوغ و زیاد، نپوشید. میتوانید دو طرح مختلف را انتخاب کنید که همرنگ باشند یا دو طرح یکسان، که اندازههای مختلفی دارند.

۱۳. جورابهای شما باید به اندازهی کافی بلند باشد تا زمانی که روی صندلی مینشینید، پوست پاهایتان معلوم نشود.

۱۴. بلوزهایی که در مکانهای رسمی میپوشید و آستین ندارند، باید یقههای پوشیدهتری داشته باشند و شانهها را بپوشانند. لباسهای بندی اصلا برای موقعیتهای رسمی مناسب نیستند.

این نکات را برای همیشه در ذهن داشته باشید. بسیاری از ما موقع لباس پوشیدن، به این نکات توجه نمیکنیم و بدون اینکه دلیل اصلی را بدانیم، ظاهری نامرتب داریم.

دیدگاهتان را بنویسید