چگونه عطرهای ماندگار را پیدا کنیم ؟

عطرهای ماندگار
استاندارد

مه ما دوست داریم  عطری که استفاده می کنیم در طولانی مدت بوی آن استشمام شود و سریع رایحه آن از بین نرود. شما چطور؟ موافقین؟ خیلی از ما این نگرانی را داریم که در انتهای شب عطر ما دیگر آن رایحه اول صبح را نداشته باشد. و برای همین باخود عطر و اسپری حمل…