رو مایویی

تابستان نزدیک است و شاید برنامه رفتن به استخر را داشته باشید. بعد شنا وقتی به یک لباس شیک و پوشیده احتیاج داشته باشید حتما رو ماییویی بهترین گزینه میباشد.

خانم هایی که در کنار ساحل یا استخر بعد شنا کردن احتیاج به رو مایویی دارند میتوانند مدل های متنوع را .از فروشگاه فیزا تهیه کنند

رو مایویی جنسی میباشد که در بازار کم تر پیدا میشود و خانم ها برای پیدا کردن جنس  مورد دلخواه بامشکل مواجه میشوند .

گاهی اوقات از رومایویی ها میتوان به عنوان مانتو های تابسنونی شیک و طرح دار هم استفاده کرد. پس با خریدن این محصول هم میتوانید یه مانتو داشته باشید و هم اینکه در استخر های رو باز بعد شنا استفاده کنید.