تومان 2,540,000تومان 2,560,000
تومان 2,470,000

اهمیت  لباس مجلسی پوشیده در دنیای مد غیر قابل انکاراست
یک لباس شب  پوشیده نفیس می تواند به طرز قابل توجهی هر زن معمولی را به یک اله‌ی جذاب تبدیل کند.

د

اکثرا زنان باحجاب برای انتخاب لباس مجلسی پوشیده زمان بیشتری می‌گذارند، زیرا پیدا کردن لباسی که هم پوشیده و هم شیک باشد، کار مشکلی است. اما نگران نباشید!
این نوع لباس ها در جامعه ما جایگاه ویژه دارند و شرکت های پوشاک طرح هایی در این راستا ارائه می کنند.

فروشگاه اینترنتی فیزا با انواع تنوع لباس مجلسی پوشیده در احتیاز شماست تا بتوانید بهترین حرید را داشته باشید .