رفتن به استخر و حضور با مایو در مکان هایی مثل استخر، دریا، پارک آبی و …، زمانی پر اضطراب برای بسیاری از زنان می باشد. در واقع زیاد در معرض دید قرار گرفتن، ممکن است باعث احساس عدم امنیت در شما شده و انتخاب لباس شنای اشتباه، ممکن است حس اعتماد به نفس را در شما، سرکوب کرده و باعث شود شما حس جذابیت کمتر داشته و کمتر به خود، اطمینان داشته باشید. هر چقدر درباره تیپ بدنتان بدانید؛ می توانید آسانتر لباس شنایی پیدا کنید که شکل تان را تراشیده تر نشان دهد. عموما، حفظ یک تعادل بین قسمت بالاتر و پایین تر بدن،؛ضروری است. به مناطق بزرگتر، حمایت کافی بدهید؛ در حالی که چشم ها به ترکیب بهتر از شما کشیده می شوند.

ظاهر های دارای انحنای کمر:

۱- مایوی یک تیکه و تک رنگ را انتخاب کنید. لباس های تک رنگ صاف تر و شیک تر به نظر می رسند. ظاهر شما ممکن است به اندازه کافی، انحنا داشته باشد تا توجهات را به خودش جلب کند؛ بنابراین نیاز زیادی برای نگرانی درباره اهمیت دادن به مناطق مخصوص یا کمتر در معرض قرار دادن مناطق دیگر، نیست.

۲- لباس شنایی با گردنی به شکل V عمیق، در نظر بگیرید. هیکل شما تک است و بالا تنه ای دارای انحنای کمر دارید که ارزش نمایش دادن؛ دارد. یک گردن با یقه به شکل V عمیق یا سبکی مشابه به شما برای به معرض نمایش قرار دادن انحنا های بالاتر بدن خود، کمک کرده در حالی که بالاتنه تان را پوشیده نگه می دارد.
۳- از لباس های شنای با شلوار های کوتاه پسرانه، اجتناب کنید. اینها انحنا های بدن شما را کمتر به نمایش گذاشته و ممکن است باعث شود که حجیم و مثل جعبه یا در قسمت تحتانی نامتعادل به نظر برسید.