هیچ محصولی یافت نشد.
مناسبات
در طول تاریخ، در ایام مختلف سال اتفاقات مختلفی از جمله ولادت، وفات، شهادت و امثال آن روی می دهد .
که از این اتفاقات به مناسبتهای سال یاده شده و در تاریخ و تقویم های گوناگون ثبت شده و از آنها یاد می گردد که در برگیرنده مناسبتهای مذهبی و ملی می باشد.
همراهی با یک جریان اجتماعی: هر زمان در یک جامعه چند موضوع به عنوان دغدغه مطرح می‌شوند.
در ایران برخی از این دغدغه‌ها مناسبت‌های مذهبی هستند.
عاشورا. محرم. نیمه شعبان. مبعث.
برخی از دغدغه‌ها مناسبت‌های ملی هستند مانند نوروز.
برخی دیگر دغدغه‌های اجتماعی مثل یارانه‌ها، کنکور، ازدواج جوانان، تشویق به زاد و ولد بیشتر، محیط زیست و …