بافتنی مستطیلی جوت طراحی ویژه حصیری فرش برند TurQhouse کد 1694035293

    برای لوازم خانه و آشپزخانه و سنگین هزینه باربری گرفته می شود.

    تومان 980,000

    راهنمای سایز
    بافتنی مستطیلی جوت طراحی ویژه حصیری فرش برند TurQhouse کد 1694035293
    شناسه محصول: 1694035293