حوله آشپزخانه 100پنبه کامل برند Baveno کد 1617099961

برای لوازم خانه و آشپزخانه و سنگین هزینه باربری گرفته می شود.

راهنمای سایز