دستمال خشک کردن پنبه آبی سفید برند English Home کد 1617100502

    . برای لوازم خانه و آشپزخانه و سنگین هزینه باربری گرفته می شود. هزینه باربری برای هر 100 گرم 25 هزار تومان و برای هر کیلوگرم 250 هزارتومان میباشد

    راهنمای سایز
    شناسه محصول: d41d8cd98f00