دستگاه برش خمیر ماکارونی ضد زنگ فلورانتیک 30 به صورت تکه ای برند New Life کد 1668532818

تومان 1,110,000

راهنمای سایز
دستگاه برش خمیر ماکارونی ضد زنگ فلورانتیک 30 به صورت تکه ای برند New Life کد 1668532818
دستگاه برش خمیر ماکارونی ضد زنگ فلورانتیک 30 به صورت تکه ای برند New Life کد 1668532818

تومان 1,110,000