ست قفسه کتاب میز کار سفید برند Mezza کد 1692430340

    برای لوازم خانه و آشپزخانه و سنگین هزینه باربری گرفته می شود.

    راهنمای سایز