سرهمی شیفون طرحدار سنگی مشکی زیرن برند Rana Zenn کد 1687941624

    برای لوازم خانه و آشپزخانه و سنگین هزینه باربری گرفته می شود.

    راهنمای سایز