سرویس غذاخوری 18تکه نقره برند Güral Porselen کد 1693193004

    برای لوازم خانه و آشپزخانه و سنگین هزینه باربری گرفته می شود.

    راهنمای سایز