100پنبه سانتی متر برند MOR SALKIM HOME کد 1617100381

    برای لوازم خانه و آشپزخانه و سنگین هزینه باربری گرفته می شود.

    راهنمای سایز
    شناسه محصول: d41d8cd98f00