فیلتر

نمایش 1-12 محصول از 18 محصول

پاشنه بلند پلتفرم

کفش پاشنه بلند پلتفرم زنانه  که هم در زندگی روزمره و هم در روزهای خاص ترجیخ داده میشوند، یکی از مدلهایی میباشند که وقتی صحبت از کفش پاشنه بلند زنانه به میان میاید اول به فکر میایند. پاشنه بلندهای پلتفرم، با اینکه در اولین نگاه با ارتفاعشان چشم را میترسانند ولی در اصل نسبت به سایر پاشنه بلندها راحت تر هستند. تکیه گاه پاشنه اش به علت پوشش دادن کل پا مانع از دردی میشود که در انگشتان ایجاد میشود. به علت عریض بودن دماغه اش انگشتان فشرده نمیشوند.  در عین حال به خاطر دراز نشان دادن پا نیز مورد ترجیح خانمهایی قرار میگیرد که میخواهند قد بلند دیده شوند. علی الخصوص پاشنه بلند پلتفرم های رنگ بدن به علت اینکه پا را برش نمیدهند باعث بلندتر دیده شدن میشوند.

پاشنه بلندهای پلتفرم به علت حالت زنانه اشان ترجیح اصلی شیک پوشان بوده، به راحتی میتوانند با جین و پیراهن زنانه ست شوند. این را هم بیشتر ورنی، چرم ویا جیر بودنشان تایین میکند. با اینکه روزها مدلهای چرم و جیر ترجیح داده شوند در دعوتهای شبانه و روزهای خاص در ستهای همراه با پیراهن و دامن زنانه بیشتر مدلهای ورنی مورد ترجیح واقع میشوند. در کمد لباس هر زنی حده اقل یک عدد کفش پاشنه بلند پلتفرم پیدا میشود که بیشتر به عنوان ناجی در مراسم خاص عمل میکند. کفشهای پاشنه بلند پلتفرم با رنگها و طرحهای مختلف در سایت فیزا منتظر خانمهایی است که همیشه در اوج میخواهند بمانند، با قدمهای همراه با اعتماد به نفس و جسارت.

کفش پاشنه بلند پلتفرم زنانه