برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.

توجه فرمایید در صورتی که اجناس شما شامل لوازم خانگی و یا وسایل سنگین دیگر باشد ممکن هست از شما هزینه باربری به شکل جداگانه بعدا گرفته شود.

با توجه به ویروس کرونا، سفارشات گرفته شده با تاخیر تحویل داده خواهند شد، نتیجتا اگر برای تحویل اجناس به منظور استفاده در مجالس مختلف عجله دارید از ثبت سفارش خودداری کنید.