نمایش تکی محصول

دین اسلام، از آنجایی که معلوم است بعضی قوانین مشخص مربوط به پوشش دارد که هر مسلمان در هر لحظه از زندگی اش باید رعایت کند. این قوانین در مورد قسمتهایی از بدن که باید پوشیده شوند بوده و برای خانمها و آقایان متفاوت از یکدیگر هستند. بطور کلی مردها باید بین کاسه زانو و شکم پوشیده باشد. در مورد زنان; پوشیده بودن به غیر از دست، پا و صورت باید پوشیده شود. این قانون در کنار دریا و استخر نیز جاری است. با بیان دیگری در پلاژ نیز این قسمتها باید پوشیده بمانند، مهمتر از همه برآمدگیهای بدن باید دیده نشوند. مدلهای مایو اسلامی برای همین علت تولید شده اند. کاتگوری مایو اسلامی پوشیده  بنابه قوانین دینی همه قسمتهایی از بدن را که باید پوشیده شوند را میپوشانند. مدل مایوهای اسلامی یا بورکینی در بین خودشان نیز به دو زیر دسته مایو پوشیده و مایو نیمه پوشیده تقسیم میشوند.

 این نیم بودن به خاطر قسمتهایی از بدن میباشند که پوشیده میشوند. مایو اسلامی پوشیده زنانه به صورت کامل قوانین اسلام را رعایت میکنند. دستها و به علت تولید شدن از پارچه هایی که به راحتی خشک میشوند امکان راحتی در شنا کردن را برایتان میسر میکنند. در صورت خیس شدن نیز برآمدگیهای بدن را نشان نمیدهند. پاها را تا مچ میپوشاند. در قسمت سر نیز تمام گردن و موها رو میپوشاند، فقط صورت دیده میشود.عموما از سه تکه تشکیل میشوند. قسمت پایین شبیه به شلوار گرمکن ورزشی میباشد. قسمت بالایی نیز مانند خرقه ای هست با این فرق که طول دامن از قسمت باسن رد نمیشود.قسمت سربند شنا نیز موها و گردن را میپوشاند. با استفاده از   میتوانید از دریا و استخر لذت برده و از طرف دیگر نیز قوانین دین اسلام را رعایت کنید.